Projekty i akcje

Akcja „Kawa z doradcą zawodowym”

Od stycznia do lutego 2018 r. w ramach akcji „Kawa z doradcą zawodowym” wsparliśmy 7 osób poszukujących pracy. Uczestnicy akcji mieli możliwość odbycia bezpłatnie dwóch indywidualnych konsultacji z doradcą kariery. Wspólna praca dotyczyła m.in. wyznaczenia
celu zawodowego, aktualizacji dokumentów aplikacyjnych, pracy nad pytaniami związanymi z rozmową kwalifikacyjną.

Warsztat aktywizacyjny dla Społeczności Mam w Wilanowie

Na zaproszenie wilanowskiej społeczności „Chrześcijańskie spotkania dla mam z dziećmi” w dniu 9 stycznia 2018 r. prowadziliśmy warsztat aktywizacyjny dedykowany kobietom chcącym powrócić na rynek pracy po przerwie
związanej z wychowaniem dziecka/dzieci. Uczestniczki spotkania miały okazję przyjrzeć się najważniejszym obszarom swojego życia a także dokonać ich analizy i podjąć ważne decyzje związane z dalszym działaniem. Dziękujemy!

„Pracuj w Wileńskiej”

W dniach 15 – 18 maja 2017 r. nasza Fundacja, jako partner merytoryczny projektu „Pracuj w Wileńskiej”, przeszkoliła ponad 40 uczestników w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rynku
pracy. W tych dniach młode osoby poszukujące pracy wzięły udział m.in. w warsztatach „Zdobywam pracę” oraz „Profesjonalna obsługa klienta” prowadzonych przez trenerów naszej Fundacji.

Projekt „Pracuj w Wileńskiej” jest ważnym elementem nowej, zaplanowanej do 2030 roku strategii CSR firmy Unibail-Rodamco (właściciela i zarządcy m.in. Galerii Wileńskiej) i wpisuje się w dotychczasowe działania w warszawskiej dzielnicy Praga Północ.
Fundacja StartGO! jako partner wydarzenia wspiera organizatora w osiągnięciu celu społecznego (wzrost zatrudnienia wśród młodych osób) wyznaczonej strategii CSR. Dodatkowo Unibail – Rodamco chce zrealizować cele wewnętrzne i zewnętrzne tj. zaangażowanie
pracowników Galerii we wspólne zadania oraz zbudowanie pozytywnych relacji z partnerami – najemcami, dostawcami, kontrahentami oraz lokalnymi instytucjami.

Projekt outplacement’owy

Od września do grudnia 2016 r. nasza Fundacja realizowała projekt „łagodnych zwolnień” dla jednej z warszawskich korporacji. Uczestnicy programu otrzymali wsparcie pod postacią warsztatów aktywizacyjnych oraz indywidualnych konsultacji.

Warsztaty „Mama na tropie pracy” w ramach akcji „Maj dla mam”

W maju i czerwcu 2015 roku w ramach akcji „Maj dla Mam” odbyły się warsztaty aktywizacyjne przeznaczone dla kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Z ramienia naszej Fundacji warsztaty prowadziła Patrycja Załuska.
Poniżej opinia jednej z uczestniczek warsztatów:

Warsztaty „Biznes Kreator”

W lipcu 2016 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mieliśmy okazję prowadzić warsztaty „Biznes Kreator”. Uczestnicy spotkania pracowali nad modelem biznesowym swoich pomysłów na działalność zawodową.

Coaching dla studentów WUM

Od maja do lipca 2016 r. we współpracy z Biurem Karier WUM prowadziliśmy sesje coachingowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu.

Poniżej opinia jednej z uczestniczek procesu coachingowego:

Warsztat „Silna wewnętrznie, gotowa do działania”

7 marca 2015 roku kolejny już raz na zaproszenie Centrum Kultury Wilanów mieliśmy okazję prowadzić warsztat „Silna wewnętrznie, gotowa do działania” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczestniczki wydarzenia miały okazję przyjrzeć się
najważniejszym obszarom swojego życia a także dokonać ich analizy i podjąć ważne decyzje związane z dalszym działaniem. Dziękujemy!

Warsztaty „Finanse w garści” w Otwocku

W grudniu 2015 r. na zaproszenie Inicjatywy Rodziców Mamy Dzieci z Otwocka prowadziliśmy 2 dniowe warsztaty „Finanse w garści”. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję przyjrzeć się swoim wydatkom domowym i firmowym oraz skonstruować budżet domowy dopasowany
do sytuacji każdego z nich. Dziękujemy za zaproszenie i wasze zaangażowanie! Poniżej opinia jednego z uczestników:

Projekt „Jesteś w grze!”

Od września do października 2014 roku prowadziliśmy cykl warsztatów aktywizacyjnych w ramach projektu „Jesteś w grze!”. Uczestnicy programu otrzymali wsparcie w postaci warsztatów, indywidualnych konsultacji dokumentów aplikacyjnych oraz profesjonalnej
sesji fotograficznej. Poniżej opinia jednej z uczestniczek:

Warsztaty „Rozwiązywanie konfliktów”

W lipcu 2014 roku nasza Fundacja we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym prowadziła warsztaty kompetencyjne „Rozwiązywanie konfliktów”. Szkolenie prowadził Mariusz Załuski. Wydarzenie było dedykowane studentom i wszystkim osobom chcącym
podnieść swoje kompetencje w obszarze komunikacji.

Warsztat „Budżet domowy – wojna czy pokój?”

8 marca 2014 roku, na zaproszenie Centrum Kultury Wilanów prowadziliśmy warsztat związany z zarządzaniem finansami osobistymi „Budżet domowy – wojna czy pokój?”. Dziękujemy!