Outplacement

Projekt outplacement’owy

Projekt łagodnych zwolnień realizowany od września do grudnia 2016 r. dla jednej z warszawskich korporacji. W ramach wsparcia zostały zrealizowane warsztaty aktywizacyjne oraz konsultacje indywidualne. Uczestnicy projektu pracowali m.in. nad określeniem dalszego kierunku zawodowego, dokumentami aplikacyjnymi, audytem kompetencji zawodowych oraz profilem zawodowym online.