Dla biznesu

Rozwijamy ludzi.
Wzmacniamy organizacje.

Zbuduj silną społeczność pracowników
i wzmocnij relacje z otoczeniem.

PROJEKTY CSR

Wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania bliska Państwa organizacji. Aby mogła być ona prowadzona skutecznie i efektywnie potrzebna jest współpraca z lokalnymi partnerami mogącymi wesprzeć Państwa w tym długofalowym dążeniu.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza m.in. inwestowanie w zasoby ludzkie i w relacje z otoczeniem firmy, co w efekcie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności organizacji oraz kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Naszym celem, jest wsparcie Państwa w takim zakresie aby uruchomienie potencjału tkwiącego w lokalnych społecznościach, pobudzenie proaktywności oraz szeroko rozumiany wzrost ekonomiczny mogły być realizowane skutecznie i efektywnie.

WYBRANE PROJEKTY

OUTPLACEMENT

Celem naszych programów outplacement’owych, jest wsparcie organizacji w przeprowadzeniu redukcji etatów, tak aby pracownicy mogli przejść przez ten proces świadomie i bezpiecznie. Moment zwolnienia może stać się punktem zwrotnym i motywacją do dalszego rozwoju.

Pomagamy przejść pracownikom tę specyficzną zmianę w taki sposób, aby stała się ona szansą i „otwarciem na nowe” w ich karierze zawodowej. Wierzymy, że każdy posiada potencjał, niepowtarzalne talenty, duże możliwości rozwoju – my pomagamy je uruchomić i wydobyć. Oferowany przez nas Program to efekt doświadczeń w pracy w zakresie doradztwa zawodowego, projektów aktywizacji zawodowej oraz wieloletniego doświadczenia w obszarze sprzedaży.

Przygotowujemy pracownika do przyszłego procesu rekrutacji, pomagamy zaplanować dalszą ścieżkę jego rozwoju zawodowego oraz zapewniamy wsparcie, które jest nieodzownym elementem w trudnym okresie zmiany.

WYBRANE PROJEKTY

ZAŁOŻENIA

Założenia prowadzonych przez nas programów:

 • Profesjonalna pomoc osobom zwalnianym w planowaniu przyszłej kariery zawodowej i rozwiązywaniu problemów związanych z zachodzącymi zmianami,
 • Pomoc osobom zwalnianym w odzyskaniu zaufania do własnych możliwości w krytycznym okresie życia oraz wsparcie w łagodzeniu stresu, jakim jest utrata pracy,
 • Skrócenie czasu potrzebnego do znalezienia nowego zatrudnienia i zwiększenie szans znalezienia pracy przez osoby zwalniane,
 • Podtrzymanie wizerunku firmy na rynku, dzięki inwestowaniu w przyszłość odchodzących pracowników,
 • Wzrost zaufania do pracodawcy wśród pracowników pozostających w firmie.

KORZYŚCI

Korzyści dla uczestników programu:

 • Wyspecjalizowane doradztwo zawodowe, diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych,
 • Zdobycie umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy,
 • Zdobycie umiejętności planowania dalszej kariery zawodowej,
 • Zmniejszenie negatywnych emocji związanych z utratą dotychczasowego zatrudnienia,
 • Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji uczestnika do działania,
 • Gwarancja czasu potrzebnego na przygotowanie się do zmiany i podjęcia decyzji o przyszłości zawodowej,
 • Wzmocnienie „gotowości do podejmowania zatrudnienia”,
 • Uczestnictwo w warsztatach grupowych oraz w indywidualnym procesie wsparcia.

Korzyści dla Państwa organizacji:

 • Obniżenie kosztów społecznych firmy,
 • Zmniejszenie negatywnych nastrojów wewnątrz firmy związanych z redukcją personelu,
 • Minimalizacja spadku wydajności pracy oraz poczucia niepewności w okresie zmiany,
 • Ugruntowanie opinii solidnego i rzetelnego pracodawcy na rynku pracy,
 • Kształtowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Ostateczny zakres i kształt programu jest dostosowywany do potrzeb organizacji oraz docelowych odbiorców. Programy są realizowane przez doświadczonych doradców, coach’ów i trenerów. Zakres współpracy może obejmować:

 • warsztaty aktywizacyjne
 • warsztaty sprzedażowe (m.in. profesjonalna obsługa klienta)
 • warsztaty zarządzania sobą (m.in. planowanie i organizacja czasu, finanse osobiste, komunikacja, asertywność)
 • warsztaty dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
 • indywidualne doradztwo kariery
 • coaching, coaching kariery, job – coaching

Skontaktuj się z nami